sidhuvud-mobil

Processmaterial – Gelkromatografi (SEC)

Size Exclusion Chromatography (SEC), eller gelfiltreringskromatografi använder porösa partiklar för att separera biologiska molekyler med avseende på storlek. Denna metod ger god separation av stora molekyler från små samtidigt som den biologiska aktiviteten bevaras hos de molekyler som skall separeras.
 
Proteiner som är större än porerna i det kromatografiska mediet kan inte komma in i porerna och eluerar därför med lösningsmedlet först i kromatogrammet. Mindre proteiner som åtminstone delvis kan komma in i porerna kommer att ha varierande retentionstider beroende på sin hydrodynamiska radie. Proteiner med olika storlek kommer därför att ha olika retentionstider när de passerar genom kolonnen. Molekyler som är mindre än porerna kan komma in i samtliga porer och kommer därför att ha den längsta retentionstiden och elueringsvolymen. Dessa molekyler elueras tillsammans sist i kromatogrammet.

Applikationer

De huvudsakliga användningsområdena för gelkromatografi är avsaltning och avlägsnande av aggregat i ett slutligt poleringssteg samt virusupprening. Gelkromatografi användas för att fraktionera och rena syntetiska och biologiska polymerer, såsom proteiner, polysackarider och nukleinsyror baserat på storlek. Ofta kombineras flera olika tekniker där både laddning och affinitet kan utnyttjas.

TOYOPEARL SEC

TOYOPEARL- och TSKgel-media är polymerbaserade makroporösa partiklar för upprening av biologiska polymerer. Den stabila polymerstrukturen ger utmärkta tryck- och flödesegenskaper. Detta förenklar packning av kolonnen och möjliggör högre flödeshastigheter och därmed högre provkapacitet. Högre flödeshastighet möjliggör snabbare separationsprocess men också snabbare process vid regenerering och tvätt. Detta ger en väsentligt ökad produktivitet.

TOYOPEARL HW och TSKgel PW är basmaterialet för alla Tosohs processmaterial där man utnyttjar jonbyte, hydrofob interaktion eller affinitet. Vid den inledande polymerisationen bildas grundmaterialet med önskad partikel- och porstorlek. Därefter modifieras materialet kemiskt för att skapa den slutliga produkten. Varje produkt är utformad med olika egenskaper och molekylviktsintervall.

TOYOPEARL HW-40
Pore size 5nm; Exclusion limit 10 000 Da, 75µm (C-grade), 45µm (F-grade), 30µm (S-grade)

TOYOPEARL HW-50
Pore size 12,5nm; Exclusion limit 80 000 Da, 45µm (F-grade), 30µm (S-grade)

TOYOPEARL HW-55
Pore size 50nm; Exclusion limit 700 000 Da, 45µm (F-grade), 30µm (S-grade)

TOYOPEARL HW-65
Pore size 100nm; Exclusion limit 5 000 000 Da, 45µm (F-grade), 30µm (S-grade)

TOYOPEARL HW-75
Pore size >100nm; Exclusion limit 50 000 000 Da, 45µm (F-grade), 30µm (S-grade)

Tabellen nedan visar molekylviktsområden för olika porstorlekar av Toyopearl HW:

Molar mass separation ranges for Toyopearl HW resinsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se