sidhuvud-mobil

TOYOPEARL & TSKgel Processmaterial

TOYOPEARL och TSKgel är speciellt utformade för att användas inom biofarmaceutisk produktion. Den speciella polymerstrukturen ger utmärkt mekanisk stabilitet och flödesegenskaper. Detta resulterar i snabba processer. Optimerad pordiameter och smal partikelstorleksfördelning innebär god kinetik och hög upplösning.

TOYOPEARL- och TSKgel-materialen lämpar sig väl för både fraktionering och upprening av peptider, proteiner och oligonukleotider.

Nedan finns en sammanställning av materialen indelade efter separationsmekanism; Jonbyte, Mixed-mode, Hydrofobisk interaktion, Affinitet och Gelkromatografi (SEC och GPC), samt de olika process-stegen.

Toyipearl TSKgel Process Media

Läs mer om separationsmekanismerna under avsnitten här nedan:

Kataloger

Toyopearl

Tosoh Bioscience erbjuder ett brett utbud av screeningverktyg för TOYOPEARL, TSKgel och Ca ++ Pure-HA-processmedier. Dessa inkluderar 96-hålsplattor, RoboColumn för processutveckling med krav på högt throughput samt 1 och 5 ml SkillPak förpackade kolonner. Klicka nedan för mer info:
Packade Produkter för Processutveckling
Gelkromatografi
(SEC)

 
Jonbyteskromatografi (IEC)
 
Affinitetskromatografi (AFC)
 
Hydrofobisk Interaktionskromatografi (HIC)
Mixed Mode-kromatografi (MMC)
 Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias