sidhuvud-mobil

Agilent Bond Elut Lipid Extraction

Vid lipidanalys är extraktionen av lipider avgörande för provupparbetningen, men de alternativa metoderna har
varit begränsade. Vätske-vätskextraktion (LLE) är den mest använda tekniken eftersom denna är allmänt accepterad och uppfattas som billig. Agilent Bond Elut Lipid Extraction erbjuder tre primära fördelar jämfört med traditionell LLE:

  • Tidsbesparingar - Bond Elut Lipid Extraction är snabbare och enklare än LLE.
  • Förbättrad reproducerbarhet (RSD) - På grund av mindre manuell hantering ges bättre RSD, men även teknikmässigt ger tekniken RSD-fördelar.
  • Automationsvänlig - 96-hålsplattor eller SPE-patroner ger bättre automatiseringsmöjligheter, vilket kan leda till ytterligare tidsbesparingar och ökad produktivitet.
The Bond Elut Lipid Extraction method simplifies and accelerates sample processing

Bond Elut Lipid Extraction baseras på Agilents unika Enhanced Matrix Removal (EMR) lipidsorberande teknik som kombinerar size exclusion och hydrofob interaktion för att fånga och isolera lipider som sedan effektivt kan elueras. Ett tvättsteg implementeras mellan provladdning och lipideluering för att tvätta bort ytterligare matris.

Bond Elut Liquid Extraction