sidhuvud-mobil

Provupparbetning Sprutfilter Chromacol

Chromacol garanterar filtrens prestanda och reproducerbarhet genom ett omfattande kvalitetsprogram.
Varje produktionsbatch är kvalitetstestad:

  • Alla kritiska specifikationer kring filterprestanda bekräftas; bubbelpunkt, membranretention och flödeshastighet
  • HPLC-prestanda och reproducerbarhet; NIST traceable standarder testas för baslinje, topparea / symmetri och retentionstid
  • Filtereffektivitet för standardprov, testas spektrofotometriskt för effektivitet och prestanda
  • Retentionsprover upprätthålls i sex månader för att kunna ge svar på förfrågningar och bistå felsökningar

KatalogerUlrika Ekbladh
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 02
E-post Ulrika

Chromacol syringe filters