sidhuvud-mobil

Provupparbetning Sprutfilter La-Pha-Pack

La-Pha-Packs ProFill HPLC-sprutfilter passar bäst för provvolymer från 1,5 mL upp till 100 mL.
Provvolymen kan minskas ner till < 0,1 mL, om man avslutar med trycka ut kvarvarande prov med luft. Färgkodning möjliggör enkelt identifiering av membrantyp.

Tack vare Luer Lock-Inlet (female) installeras filtret lätt och säkert på sprutan. Utloppet är utformat som
Luer Slip (male). Noggrann kvalitetskontroll före och efter tillverkningsprocessen garanterar en konstant
hög kvalitet på membranets material samt hela filterenheten.

KatalogUlrika Frick
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 02
E-post Ulrika