sidhuvud-mobil

Provupparbetning Vakuum-Manifolders

En vakuum-manifold i glas erbjuder ett enkelt sätt att snabbt bearbeta flera prover samtidigt. Patronerna sätts på genomföringar i locket som
leder prov vidare ner i manifolden där man kan eluera direkt i engångsrör. Designen möjliggör en synlig inspektion av extraktionsprocessen
och underlättar rengöringen.

Vi kan erbjuda vakuum-manifolder med 12, 16 , 20 och 24 positioner samt för 96-hålsformatet.