sidhuvud-mobil

Regis Technologies Reagens

Med garantier om mycket hög renhet och snabba leveranser erbjuder Regis Technologies ett brett sortiment av derivatiseringsreagens, jon-par- och bioluminescens-reagens, producerade i deras GMP-certifierade anläggning.

Regis Technologies LC Reagens