sidhuvud-mobil

Fastfasextraktion SPE – Porvair Sciences

Porvair Sciences, tillverkar 96-hålsplattor, produkter för provupparbetning och tillhörande instrument för alla applikationer, från provberedning till screening med hög kapacitet.

Katalog

Microlute™ CP
För fastfasextraktion tillverkar Porvair Microlute CP. Microlute CP-serien är baserad på sintringsteknik, en hybridstruktur likt ett solitt sammankopplat nätverk av jämnt fördelade porer i kombination med det retentiva mediet. Detta har visat sig ge samma retention och upprening som partikelbaserade kromatografisk SPE-media men med mycket bättre reproducerbarhet jämfört med löspackad teknik.

Övriga SPE-produkter använder främst löst packat (frit-pulver-frit) partikelbaserade kromatografiskt media, antingen polymer eller silkabaserat, som har ett antal variationskällor. Mängden media, hur det komprimeras, innehåller det kanaler eller voider? Har de tappats sedan tillverkningen?

Microlute CPSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

Microlute CP eliminerar ovanstående problem eftersom designen kombinerar porösa plastpartiklar med det kromatografiska mediet genom sintring i ugn. Detta skapar en fast porös pellet som är kromatografiskt aktiv genom att SPE-mediat blir immobiliserat på i pelleten. Detta förbättrar genomflödet av provet, maximera interaktioner mellan analyter och den fasta fasen ger en reproducerbar SPE-metod som utmärker sig i prestanda, renhet och känslighet. Resultatet är en stor förbättring av reproducerbarhet från prov till prov, typiskt <4%.

Microlute CPFaser: RP, SCX, SAX, WCX, WAX

Format: 96-hålsplattor och 3 mL patroner

Mängd media: 30 mg / brunn eller patron