sidhuvud-mobil

Vici Sprutor

VICI Precision Samplings patenterade Pressure-LOK® analytiska sprutor har en PTFE-kolvspets som säkerställer en läckfri tätning.