sidhuvud-mobil

TOYOPEARL CM-650

TOYOPEARL CM-650 är en svag katjonbytare baserad på polymetakrylat som har modifierats med karboximetyl (CM). Den har hög kemisk och mekanisk stabilitet, vilket möjliggör ”cleaning-in-place” (CIP) och mycket höga flödeshastigheter.

TOYOPEARL CM-650 finns i tre olika partikelstorlekar: 100 µm (C-grade), 65 µm (M-grade) och 35 µm (S-grade). Dynamisk bindningskapacitet för lysozym är 40 g/L (S-grade, M-grade) och 35 g/L för (C-grade).

Structure of Toyopearl CM-650Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se