sidhuvud-mobil

TOYOPEARL DEAE-650

TOYOPEARL DEAE-650 är en svag anjonbytare för rening av biomolekyler. Polymeren består av hydroxylerad metakrylat som funktionaliserats med dietylaminoetyl (DEAE), en svag anjonbytare. DEAE-650 har hög kemisk och mekanisk stabilitet, vilket möjliggör ”Cleaning-in-place” (CIP) vid processen och mycket höga flödeshastigheter.
 
TOYOPEARL DEAE-650 finns i tre partikelstorlekar: 100µm (C-grade), 65 µm (M-grade) och 35 µm (S-grade). Om det behövs högre upplösning, kan TSKgel DEAE-5PW användas. Denna har mindre partikelstorlek än DEAE-650, 20 och 30µm. Toyopearl DEAE-650 och TSKgel DEAE-5PW är baserade på samma material, så selektivitet blir oförändrad.

Structure of Toyopearl DEAE-650
Separation of human serum albumin fractions
Selectivity comparisons of anion exchange resins
pKa values for ion exchange groupsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se