sidhuvud-mobil

TOYOPEARL GigaCap CM-650M

TOYOPEARL GigaCap CM-650 är en svag katjonbytare med hög kapacitet, optimerad för rening av IgG. Materialet består av polymetakrylatpartiklar som har modifierats kemiskt för fler bindningspositioner och funktionaliserats med karboximetyl (CM).

TOYOPEARL GigaCap CM-650 har annan selektivitet än TOYOPEARL GigaCap S-650. Denna skillnad i kombination med dess ovanligt höga kapacitet kan utnyttjas för mAb eller traditionella proteinuppreningar. TOYOPEARL GigaCap CM-650 finns i 75 µm partikelstorlek, som motsvarar M-grade för TOYOPEARL. Dynamisk bindningskapacitet är 100 g/L för humant IgG. Den höga kapaciteten bibehålls även vid ökade flöden. Materialet har utmärkt bindnings- och elueringskinetik, vilket resulterar i en mer koncentrerad proteinfraktion i elueringssteget. TOYOPEARL GigaCap CM-650 har utmärkt kemisk resistens även för alkaliska lösningar, tål NaOH upp till 0,5 M.

Structure of Toyopearl GigaCap CM-650M
Toyopearl GigaCap CM-650M has a unique selectivity
Selectivity comparison between native protein and mono-PEGylated protein on Toyopearl GigaCap resinsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se