sidhuvud-mobil

TOYOPEARL GigaCap DEAE-650M

TOYOPEARL GigaCap DEAE-650M är en svag anjonbytare med hög kapacitet. GigaCap DEAE-650M baseras på polymetakrylat som har modifierats kemiskt för fler bindningspositioner. Därefter har gelen funktionaliserats med en svag anjonbytare, dietylaminoetyl (DEAE).

Lämpliga användningsområden är rening av blodprodukter och andra proteiner. GigaCap DEAE-650M finns i partikelstorleken 75µm, (M-grade).
Den dynamiska bindningskapaciteten är 165 g/L för BSA och med bibehållen kapacitet även vid högt flöde.
Gelen har utmärkt bindnings- och elueringskinetik, vilket resulterar i en mer koncentrerad proteinfraktion.

Structure of Toyopearl GigaCap DEAE-650M
Selectivity Comparison Toyopearl GigaCap DEAE-650MSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se