sidhuvud-mobil

TOYOPEARL GigaCap Q-650 (M och S)

TOYOPEARL GigaCap Q-650 är en anjonbytare med hög kapacitet och hög upplösning. Den är optimerad för både små och stora proteiner, inklusive oligonukleotider och monoklonala antikroppar. Materialet har utmärkt bindnings- och elueringskinetik, vilket resulterar i en mer koncentrerad proteinfraktion i elueringssteget.

TOYOPEARL GigaCap Q-650 består av polymetakrylat som har modifierats kemiskt för fler bindningspositioner. Därefter har gelen funktionaliserats med en kvartär amin (Q) som stark anjonbytare. Materialet finns i två partikelstorlekar, 75 µm (M-grade) och 35µm (S-grade).

Structure of Toyopearl GigaCap Q-650

TOYOPEARL GigaCap Q-650M

TOYOPEARL GigaCap Q-650M har en dynamisk bindningskapacitet på cirka 175 g/L för BSA (bovint serum albumin) och 49 g/L för thyroglobulin. GigaCap Q-650M har goda tryckflödesegenskaper och bibehåller sin höga kapacitet även vid ökade linjära hastigheter.

Toyopearl GigaCap Q-650M
Dynamic binding capacity of proteins with different molar masses

TOYOPEARL Gigacap Q-650S

TOYOPEARL GigaCap Q-650S har dynamiska bindningskapaciteter som närmar sig 190 g/L för BSA. Denna höga kapacitet, kombinerat med en medelpartikelstorlek på 35 µm, gör det idealisk för rening av oligonukleotider.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se