sidhuvud-mobil

TOYOPEARL MegaCap II SP-550EC

TOYOPEARL MegaCap II SP-550EC är en stark katjonbytare med hög kapacitet, optimerad för upprening av små proteiner och peptider, såsom insulin.
Den höga kapaciteten bibehålls även vid höga flöden. Materialet består av polymetakrylat som har modifierats med sulfopropyl (SP).
TOYOPEARL MegaCap II SP-550EC finns i partikelstorleken 200 µm (EC-grade). Dynamisk bindningskapacit är 130 g/L för insulin.

Structure of Toyopearl Megacap II SP-550EC
pka values for Ion Exchange groupsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se