sidhuvud-mobil

TOYOPEARL NH2-750F

TOYOPEARL NH2-750F anjonbytare kan användas även där proverna innehåller höga salthalter. Gelen består av polymetakrylat som har modifierats med primära amingrupper (NH2) för att få en stark anjonbytare.

Materialet är idealiskt för proteiner från biologiska råmaterial (däggdjurscellkultur, plasma, bakteriellt råmaterial, etc) och för rening av monoklonala antikroppar (mAbs).

TOYOPEARL NH2-750F finns i 45µm partiklar (F-grade), typisk bindningskapacitet är 70 g/L for BSA. Materialet har mycket goda flödes- och tryckegenskaper med bibehållen hög kapacitet även vid höga flöden.

Structure of Toyopearl
Comparison of salt tolerance of anion exchange resins
Separation of aggregates from lgG1 monomerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se