sidhuvud-mobil

TOYOPEARL SP-550

TOYOPEARL SP-550 är en stark katjonbytare för rening av biomolekyler. Materialet är baserat på polymetakrylat som har modifierats med sulfopropyl (SP). Materialet har hög kemisk och mekanisk stabilitet, vilket möjliggör ”cleaning-in-place” (CIP) och mycket höga flöden.
TOYOPEARL SP-550 finns i partikelstorleken 100 µm (C-grade) och är speciellt framtagen för snabb upprening av biologiskt råmaterial. Dynamisk bindningskapacitet för lysozym är 100 g/L.

Structure of Toyopearl SP-550
Breakthrough curves of mono-PEGylated lysozyme using Toyopearl cation exchange resinsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se