sidhuvud-mobil

TOYOPEARL SP-650

TOYOPEARL SP-650 är en stark katjonbytare för rening av biomolekyler. Materialet består av polymetakrylat som har modifierats med sulfopropyl . Den har hög kemisk och mekanisk stabilitet, vilket möjliggör ”cleaning-in-place” (CIP) vid processen och mycket höga flöden. TOYOPEARL SP-650 finns i tre partikelstorlekar: 100 µm (C-grade), 65 µm (M-grade) och 35 µm (S-grade).

Om det behövs högre upplösning, kan TSKgel SP-5PW media användas. Eftersom TOYOPEARL SP-650 och TSKgel SP-5PW använder samma funktionella grupp kommer selektiviteten att vara oförändrad. Dynamisk bindningskapacitet för lysozym är 50 g/L (S-grade, M-grade) och 45 g/L för (C-grade). Materialet har goda tryckflödesegenskaper och kapaciteten upprätthålls även vid ökade flöden.

Structure of Toyopearl SP-650
Selectivity comparisons of cation exchange resins
Breakthrough curves of mono-PEGylated lysozyme using Toyopearl cation exchange resinsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se