sidhuvud-mobil

TOYOPEARL Sulfate-650F

TOYOPEARL Sulfate-650F är en katjonbytare med hög tolerans mot salter. Materialet består av polymetakrylat partiklar som har funktionaliserats med sulfat-ligand. Den är idealisk för processkromatografi. Kan användas för allt ifrån rening av proteiner från biologiska råmaterial (däggdjurscellkultur, plasma, bakteriellt råmaterial, etc.) utan spädning, till upprening av monoklonala antikroppar (mAbs) där aggregat och andra föroreningar skall avlägsnas.

Förutom dess jonbytesfunktion har TOYOPEARL Sulfat-650F också Heparin-liknande affinitet för vissa substanser. Finns i 45µm partikelstorlek (F-grade) och med en bindningskapacitet på över 95 g/L för IgG (Immunglobulin G). TOYOPEARL Sulfat-650F bibehåller sin höga kapacitet även vid ökade flöden och har goda tryckflödesegenskaper upp till 600 cm/h.

Effect of pH and conductivity on lgG DBC
Aggregate removal on various cation exchange mediaSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se