sidhuvud-mobil

TSKgel SuperQ-5PW

TSKgel SuperQ-5PW är en stark anjonbytare för upprening av biomolekyler. Den är baserad på kraftigt tvärbunden polymetakrylat som har modifierats med en kvartär amin (Q). Materialet har hög kemisk och mekanisk stabilitet, vilket möjliggör ”Cleaning-in-place” (CIP) och höga flödeshastigheter.
TSKgel SuperQ-5PW finns i partikelstorlekarna 30 µm och 20 µm.

pKa values for Ion Exchange groups
TSKgel SuperQ-5PW, 1.0mg load
TSKgel SuperQ-5PW (20) maintains resolution at high oligonucleotide loadSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se