sidhuvud-mobil

Knauer-ventiler – för LC och doseringsapplikationer

KNAUERS utbud av ventiler är konstruerade för att täcka ett stort urval av applikationer och tillämpningar för rör med antingen 1/16" eller 1/8" ytterdiameter.

Kompatibiliteten med olika lösningar och lösningsmedel erbjuds genom val av olika stator- och rotormaterial, inklusive biokompatibla applikationer. Flexibiliteten kring olika tillämpningar erbjuds genom att välja antal portar och positioner, manuell kontroll eller elektrisk styrning samt genom tillgängligheten på drivrutiner för många olika programvarupaket.
 
Trådlös styrning är möjlig genom uppkoppling mot styrmjukvaran Mobile Control på Windows 10-baserad dator/pekskärm.

KNAUER har utvecklat AZURA V 4.1-ventilerna baserat på senaste materialforskningen och kunskap från tidigare modeller. Förbättringar kan till exempel ses i de nya högtrycksventilerna. En speciell DLC-beläggning (diamantliknande kol) erbjuder en betydligt lägre friktionskoefficient och ger lång livslängd och kemisk beständighet. Ultrafina borrningar säkerställer en låg dödvolym som i kombination med rotortätningen av tryckbeständig polyimid gör dessa ventiler lämpliga för tryck upp till 1200 bar (~ 17 400 psi).

Eftersom KNAUER styr hela produktionskedjan från utveckling till produktion kan ventiler också tillverkas enligt kunders egna specifikationer.

BroschyrerJan Nilsson
Säljare / Support
031 336 90 14
E-post Jan​​​​​​​Mattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post Mattias

Knauer-ventiler

Manuella ventiler

Handmanövrerade ventiler används huvudsakligen för provinjektion och andra applikationer för ventiler med två lägen.

KNAUERs manuella ventiler byggs med samma precision som de elektriskt drivna modellerna.

2-positionsventiler (2-pos)

Den vanligaste tillämpningen av ventiler med två lägen är användningen som injektionssystem. Normalt används en 6-portventil med en provloop för detta ändamål och de två ventil-positionerna benämns LOAD och INJECT.

2-pos ventiler kan även användas som kolonnväxlare och för att ändra flödesriktningen.

Multipositionsventiler (m-pos)

Multipositionventiler är lämpliga för applikationer som kolonnomkoppling eller fraktionsuppsamling.

Om den centrala porten används som utlopp kan dessa ventiler också användas för att välja mellan olika lösningsmedel eller buffertar, vilket utvidgar antalet valbara eluenter för en pump.

Multifunktionell injektionsventil

Den multifunktionella injektionsventilen (AVN94CE PEEK, AVN96AE Rostfritt) möjliggör variation av injektionsprincip mellan olika körningar utan att behöva ändra systemkonfigurationen. Välj mellan injektion med loop eller injektion med separat provpump för större injektionsvolymer. Loopen kan fyllas manuellt med spruta eller automatiskt via en provpump.

Multikolonnväljarventil

Multikolonnväljaventilen (AVZ52CE) kan användas för att växla mellan 5 kolonner och en bypass position. Dessutom är det möjligt att vända flödet, vilket ger fördel för bind/elute-metoder genom eluering i omvänd flödesriktning vilket ökar koncentrationen i eluatet. Även vid kolonnrengöring är det en fördel med ett omvänt flöde.

VU 4.1 Valve Drive för alla applikationer

AZURA® Valve Unifier VU 4.1 är en ventilenhet med ventil-igenkänning via RFID-teknik (Radio-frequency identification). Den justerar automatiskt vridmoment och omkopplingshastighet för att säkerställa bästa prestanda för varje ventil. Till exempel kräver en 1/8"-ventil med 2 mm
borrdiameter på grund av sin storlek ett högre vridmoment än en 1/16"-ventil med 0.3 mm hål.

Med RFID-tekniken kan all relevant information lagras, vilket förenklar underhåll såsom utbyte av en rotortätning och gör det enkelt att kontrollera GLP-data.

VU 4.1 har låg omkopplingstid vilket reducerar trycktopparna vid positionsbyte till ett minimum.
Denna enhet kan användas till alla VU 4.1-ventiler från analytisk till preparativ skala och för ventiler med olika funktioner.

AZURA® Valve Unifier VU 4.1 har en display som möjliggör användarvänlig fristående drift. Dessutom kan VU 4.1 drivas med mjukvara via WLAN eller analog kontakt och trådlöst med
pekskärm (se Mobile Control nedan). Den kan därmed integreras i nästan alla LC-system och kan monteras med hjälp av en hållare på sidan av systemet eller som en modul i en Assistant-enhet för
AZURA LC-system.

Styrning via mjukvaran Mobile Control

Det finns möjlighet till styrning av upp till 20 ventiler via mjukvaran Mobile Control. Om ventilerna sitter monterade i så kallade Assistant-enheter är det maximala antalet 12 ventiler, se nedan. Mjukvaran kräver installation på en enhet som har Windows 10 som operativsystem. Kan med fördel installeras på en Windows 10-baserad pekskärm så kan ventilerna styras via WLAN. Med Mobile Control kan man även skriva metoder för tidsbaserad och automatisk kontroll.

Läs mer om Mobile Control

Ventiler i Assistant ASM 2.2L

Upp till tre ventiler kan monteras i en så kallad Assistant-enhet och styras med mjukvara. Används Mobile Control mjukvaran kan upp till totalt 12 ventiler styras när de ansluts via Assistant-enheter.

Läs mer om Assistant här