sidhuvud-mobil

Ventiler Vätska – Cheminert

Vi erbjuder vätskeventiler från VICI Cheminert för många olika applikationer. Du kan alltid kontakta vår tekniska supportpersonal för att diskutera dina specifika behov och få en rekommendation om den bästa ventilen för just din applikation.Jan Nilsson
Säljare / Support
031 336 90 14
E-post Jan​​​​​​​

Cheminert – Nano, HPLC och UHPLC

Ventiler för provinjektioner och alternativa val av LC-flöden

 • 2-läges- och multipositionsventiler
 • Tryckområden upp till 1380 bar
 • Anslutningar för 360µm, 1/32” och 1/16” kapillärer
 • Från 0,1mm till 0,4mm i innerdiameter
 • För manuell, trycklufts- eller elektrisk drivning
Cheminerta ventiler för provinjektioner och alternativa val av LC-flöden
Cheminerta ventiler för provinjektioner och alternativa val av LC-flöden

Cheminert – Kolonnvalsventil

Kolonnvalssystem beståendes av 2 ventiler monterade på en universalaktuator

Chemin
Chemin

Datablad

Cheminert kolonnvalsventil

För HPLC

 • För upp till 6, 8, eller 10 kolonner
 • Tryck upp till 345 bar
 • Från 0,15mm till 0,75mm i innerdiameter
 • Rostfritt stål alternativt PAEK-stator

För UHPLC

 • För upp till 4, 6, 8, eller 10 kolonner
 • Tryck upp till 1200 bar
 • Från 0,15mm till 0,25mm i innerdiameter
 • Rostfritt stål

Cheminert – Lågtryck

Lågtrycksventiler för en mängd olika val av vätskeflöden

 • 2-läges- och multipositionsventiler
 • Tryckområden upp till 17 bar
 • Anslutningar för 1/16”, 1/8” och 1/4” kapillärer
 • Från 0,4mm till 4,6mm i innerdiameter
 • För manuell, trycklufts- eller elektrisk drivning
Cherminert lågtrycksventil
Cheminert lågtrycksventil

Cheminert – OEM

Låg- och högtrycksventiler för en mängd olika val av vätskeflöden för OEM applikationer

 • 2-läges- och multipositionsventiler
 • Tryckområden upp till 345 bar
 • Anslutningar för 1/16” och 1/8" kapillärer
 • Från 0,15mm till 1,5mm i innerdiameter
Cheminert OEM

Datablad