sidhuvud-mobil

Filtervialer

Att använda filtervialer är ett enkelt och smidigt sätt att filtrera prover. Allt i ett, och sedan färdig att sätta direkt i autosamplern. 

Finns i olika material såsom PTFE, RC, Nylon och PES med 0,2µm och 0,45µm porositet.

Locken till filtervialerna är färgkodade efter material, och har ett septa i röd PTFE/vit silikon för 0.2µm och vit PTFE/röd silikon för 0.45µm för att lättare skilja dem åt.

DatabladUlrika Ekbladh
Säljare / Support
031 336 90 02
E-post Ulrika