sidhuvud-mobil

Labinstrument

Enkla och smidiga instrument som underlättar ert arbete i labbet.

Här hittar du: Vortexmixer/provrörsskakare, centrifug, mikroplattskakare och magnetomrörare.Ulrika Frick
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 02
ulrika@scantecnordic.se

Vortexmixer/
Provrörsskakare

Centrifug
 

Mikroplattskakare
 

Magnetomrörare