sidhuvud-mobil

Labinstrument

Enkla och smidiga instrument som underlättar ert arbete i labbet.

Här hittar du: Vortexmixer/provrörsskakare, centrifug, mikroplattskakare, magnetomrörare, semi-micro osmometer, peristaltiska pumpar och värmeblock med skakfunktion.

Vortexmixer/
Provrörsskakare

Semi-micro Osmometer K-7400S

Centrifug
 

Peristaltiska Pumpar
 

Mikroplattskakare
 

Värmeblock med skakfunktion

Magnetomrörare