sidhuvud-mobil

Labinstrument

Enkla och smidiga instrument som underlättar ert arbete i labbet.

Här hittar du: Vortexmixer/provrörsskakare, centrifug, mikroplattskakare, magnetomrörare och semi-micro osmometer.

Vortexmixer/
Provrörsskakare

Semi-micro Osmometer K-7400S

Centrifug
 

Mikroplattskakare
 

Magnetomrörare