sidhuvud-mobil

Mikroplattskakare

iShak BL Uno VT
1800 rpm - 2mm Ø (Digital mikroplattskakare)

  • Liten och kompakt med digital display
  • Enkla fästklämmor
  • Plats för 20 x 1.5/2ml mikrorörUlrika Ekbladh
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 02
E-post Ulrika