sidhuvud-mobil

Knauer K-7400S Semi-Micro Osmometer

Knauer är en av pionjärerna inom osmometri och är sedan decennier välkänd för sina pålitliga och användarvänliga system. Den senaste fryspunktsosmometern K-7400S bestämmer snabbt och enkelt osmolaliteten för vattenbaserade lösningar. Mäter även förändring av fryspunkt.

Den beprövade tekniken för att bestämma fryspunkten och den robusta designen ger snabba och reproducerbara mätningar. Den inbyggda mikroprocessorn och peltierkylningen kontrollerar de automatiserade mätningarna.

Fryspunktsosmometern är ett fristående instrument som kan förses med en skrivare och kan kontrolleras via EuroOSMO 7400. Denna mjukvara plottar automatiskt temperaturkurvan för varje mätning och kalibrering samt sparar alla uppmätta värden. All data kan exporteras i olika format för vidare bearbetning.
 

  • Varierbar provvolym mellan 50 och 150µl
  • K-7400S mäter på prover i speciella Eppendorf-rör istället för glasrör vilket ger förbättrad reproducerbarhet gentemot tidigare modeller.
  • Mjukvara EuroOSMO 7400 och pappersskrivare som tillval
  • Enkel och snabb mätning
  • Liten, tyst och robust – perfekt för labbet
Knauer K-7400S Semi-Micro Osmometer