sidhuvud-mobil

Damm och partiklar

SKC är en av världens största leverantörer av utrustning för selektiv provtagning av damm och partiklar utifrån storlek på aerosoler. 

Våra duktiga säljare hjälper dig att välja rätt utrustning till mätningen, men det finns även mycket information i provtagningsguiden t.ex. vilket flöde som skall användas, provtagningstid, eller vilken OSHA, NIOSH eller EPA metod som provtagning är validerad emot. 

Provtagare

Provtagningsguider