sidhuvud-mobil

Direktvisande mätning av formaldehyd (HCHO) 

GrayWolf FM-801 är ett nytt revolutionerande direktvisande mätinstrument för formaldehyd (HCHO).

Genom en fotometrisk analys av mätkassetter kan instrumentet mäta noggrant ner till nivåer <20ppb och upp till 1ppm. Mätkassetterna kan även användas som passiva provtagare. Mellan 150-1000 tester kan utföras per kassett, beroende på koncentrationen av formaldehyd.