sidhuvud-mobil

Passiva provtagare

Med passiv provtagning eller diffutionsprovtagning behövs inga pumpar eller annan utrustning. Passiva provtagare används antingen personburet eller stationärt. Efter genomförd mätning försluts provtagaren och skickas till laboratorie för analys.

Passiva provtagare finns i flera olika varianter och med olika adsorbentmaterial. 

Guiden för passiv provtagning är ett hjälpmedel för att välja rätt provtagare utifrån det ämne som skall mätas. 

Datablad

UMEX100

Passiv provtagare för formaldehyd.
Provtagare och blankprov i en enhet.
Lägsta detektionsnivå 2ppb. 
 

UMEX400

Passiv provtagare för aminer. Provtagare och blankprov i en enhet.
Mäter koncentrationer från 0,5 till 10 ppm.
 


UMEX200

Passiv provtagare för Svaveldioxid och Kvävedioxid. Provtagare och blankprov i en enhet.
 

575-serien

Passiv provtagare för organiska lösningsmedel. För provtagning i 15 minuter eller 8 timmar. 
i

UMEX300

UMEX300

Passiv provtagare för ammoniak. Provtagare och blankprov i en enhet.
Mäter koncentrationer från 0,025 till 2,4 ppm.

Ultra III

Passiv provtagare med fem valbara sorbentmaterial. Carbograph 5 TD, Anasorb GCB1, Tenax TA, Chromosorb 106 och kol.