sidhuvud-mobil

Materialanalys med XRF och LIBS

Materialanalys med XRF och LIBS

När det gäller handhållna instrument finns det idag egentligen två tekniker för att göra materialanalyser. Det ena är röntgenfluorescens, XRF (X-Ray Flourescence) och det andra är Laserinducerad nedbrytningsspektroskopi, LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroskopy). 

XRF- och LIBS-instrument har mängder med applikationsområden såsom skrotsortering, PMI, RoHS/WEEE, medicin, ädelmetaller, marksanering, prospektering och mycket, mycket mer. Skillnaderna mellan dessa tekniker är att LIBS-instrumentet från SciAps är det enda instrumentet i världen som kan mäta Kol till skillnad från XRF som har begränsningen att inte kunna mäta lägre än Magnesium.

XRF    

LIBS