sidhuvud-mobil

Z200

Z200 är det senaste och minsta handhållna LIBS-instrumentet i Z-serien, lämpligt för metallanalyser vid skrothantering, PMI, QC med mera. 

SciAps med sitt patenterade Argon-system ger Z200 ett imponerande omfång från 190nm till 615nm. Z200 erbjuder extremt snabba mätresultat på lätta grundämnen inklusive Magnesium (Mg), Kisel (Si), Aluminium (Al) och Beryllium (Be).

Instrumentet har "laser-burst" ytrengöring som eliminerar slipning och manuell ytrengöring samt laser-rastrering för förbättrad precision.

Datablad

Den nya Z har en ny stor display med 3 x bättre ljusstyrka. Den är lätt att avläsa i alla slags ljus, även direkt solljus.

Den nya Z är 50% mindre och 30% lättare och exeptionellt välbalanserad med ett ergonomiskt grepp som möjliggör mätning hela dagen utan att bli trött i arm/hand.

Det Android-baserade operativsystemet är lika användarvänligt och intuitivt som en Smartphone och stöder många analytiska applikationer för en rad olika provtyper.Erik Bosvik
Säljare - Instrument
031 336 90 09
E-post Erik