sidhuvud-mobil

Z300

SciAps med sitt patenterade Argon-system ger Z300 ett imponerande omfång från 190nm till 950nm. Med Z300 kan du mäta alla grundämnen i det periodiska systemet.

Instrumentet kan köras i antingen "gated" eller "ungated" läge, har ett patenterat Argon-system som hjälper till att leverera kvantitativa resultat, "laser-burst" ytrengöring som eliminerar slipning eller manuell ytrengöring samt laser-rastrering för förbättrad precision.


Z300 kan mäta allt från Väte (H) till Uran (U), inklusive kol (C), Litium (Li), Beryllium (Be),
Svavel (S) och även Syre (O).

Datablad

Den nya Z har en ny stor display med 3 x bättre ljusstyrka. Den är lätt att avläsa i alla slags ljus, även direkt solljus.

Den nya Z är 50% mindre och 30% lättare och exeptionellt välbalanserad med ett ergonomiskt grepp som möjliggör mätning hela dagen utan att bli trött i arm/hand.

Det Android-baserade operativsystemet är lika användarvänligt och intuitivt som en Smartphone och stöder många analytiska applikationer för en rad olika provtyper.Erik Bosvik
Säljare - Instrument
031 336 90 09
E-post Erik