sidhuvud-mobil

Strålningsmätare och dosimetrar för alpha-, beta-, gamma- och röntgenstrålning (a ß y x)  

Strålningsmätning

När man skall mäta strålning eller radioaktivitet använder man en detektor eller en dosimeter.
Detektor används för att söka av områden eller varna för strålning.
Dosimeter används för att logga och varn
a för personlig exponering. 
Dosimetrar finns i många olika varianter, allt från små brickor som skickas in för efteranalys till digitala instrument som loggar och varnar användaren momentant.
Läs mer om strålningErik Bosvik
Säljare - Instrument
031 336 90 09
E-post Erik

Instrument som är noggranna, pålitliga och enkla att använda

Ranger 

Instrumentet erbjuder maximal prestanda i ett smidigt och robust instrument för mätning av strålning och detektion av strålning.

Frisker

Användarvänligt och smidigt instrument för kontroll av strålning. Ergonomiskt utformat för att lätt kunna kontrollera t.ex. objekt eller människor.

Ranger EXP

Speciellt designad med en extern mätsond för personer som utför mätningar i tuffa miljöer. Väldigt bra prestanda i ett litet instrument.

Area Monitor

Säker och pålitlig områdesbevakning för anläggningar och laboratorier.
Robust, flexibelt och användarvänligt.

Monitor 200

Strålningsmätare för alfa-, beta, gamma- och röntgenstrålning. Displayen visar CPM, CPS, µSv/hr, mR/hr eller ackumulerad detektion

Sentry EC

Radiation Alert® Sentry EC, en personlig dosimeter för personal som kan utsättas för röntgenstrålning eller gammastrålning.

Vill du ha info?

Information om strålning

När man skall mäta strålning eller radioaktivitet använder man en detektor eller en dosimeter.
Detektor används för att söka av områden eller varna för strålning. (Se nedan om InspectorUSB)
Dosimeter används för att logga och varna för personlig exponering. 
Dosimetrar finns i många olika varianter, allt från små brickor som skickas in för efteranalys till digitala instrument som loggar och varnar användaren momentant.

Högsta effektiva dos - 50mSv under ett år. SSMFS 2008:51
Samtidigt gäller även högst 100 mSv effektiv dos under en femårs period. 

InspectorUSB som är vår storsäljare används inom många olika användningsområden.

 • Stryktest – Kontrollera om ytor är kontaminerade av radioaktiva material
 • Detektion Radionuklider – Detektion av radionuklider med låg energi
 • Acceleratorer & Röntgenskydd – kontrollera läckage
 • Industriella givare – Kontroll av fukt-, densitet- och nivågivare som innehåller Cesium-137 eller Kobolt-60.
 • Hitta strålkällor – Söka av ett område för att hitta källor till strålning
 • Personskydd
 • Metallåtervinning – Kontroll av inkommande metallskrot
 • Kontamination – Sökning efter kontaminering på paket, utrustning, människor mm. 

Dosrat – kallas ibland doshastighet. Dosen mäts per tidsenhet i t.ex. enheten mSv/timme. Dosrat ger ett mått på strålningens itensitet.

Absorberad dos – används för att bedöma risken för biokemiska förändringar i olika vävnader. Koncentrationen energi som absorberas i vävnader efter exponering av joniserande strålning.

Ekvivalent dos – används för att bedöma hur stor biologisk skada man kan förvänta sig ifrån den absorberade dosen. (Olika typer av strålning har olika skadande egenskaper)

Effektiv dos – används för att bedöma eventuella långtidseffekter som kan uppkomma i framtiden. Det är ett beräknat värde mätt i mSv som tar tre faktorer i beräkning.

 1. Den absorberade dosen till alla organ i kroppen
 2. Den relativa skadenivån av strålningstypen
 3. Känsligheten för varje organ mot strålning

Radioaktiv strålning – är egentligen ett felaktigt begrepp. Radioaktivt sönderfall avger joniserande strålning.  

Joniserande strålning – strålning med tillräckligt hög energi för att slå ut elektroner ur atomer och skapa joner. Jonisering sker när elektroner skjuts ut ur atomens elektronskal och skapar en positivt laddad atom. Eftersom celler och speciellt cellernas DNA kan ta skada av jonisering så får man en ökad risk för att utveckla cancer vid exponering av joniserande strålning.

Alfastrålning – eller α-strålning kommer från radioaktivt sönderfall och är alfapartiklar som består av atomkärnor från Helium, två protoner och två neutroner.  Alfastrålning är också joniserande trålning.

Betastrålning – eller β-strålning är också joniserande strålning av betapartiklar och kommer från radioaktivt betasöderfall.  Betapartiklarna består av elektroner och /eller positroner.Gammastrålning – eller γ-strålning är joniserande strålning som består av fotoner, så kallad fotonstrålning. Inom radiologi och dosimetri definieras gammastrålning som elektromagnetisk strålning. Fotonstrålning med hög energi klassas som gammastrålning och fotonstrålning med låg energi klassas som röntgenstrålning. Gammastrålning är den typ av strålning som har störst genomträngning.