sidhuvud-mobil

VICI DBS Gasgeneratorer

VICI DBS erbjuder gasgeneratorer till analysinstrument.
Gasgeneratorer är ett säkert och bekvämt alternativ till trycksatta tuber.

Varför ska man skaffa gasgenerator?

Bli självförsörjande - producera “din egen” gas till kontinuerligt flöde och stabilt tryck
 1. För en enkel och ren hantering - inga fler byten av tunga och trycksatta tuber
 2. Säkerhetsaspekt 1: En generator känner av en eventuell läcka i systemet och stänger av sig vid eventuellt tryckfall eller överproduktion. En trycksatt (200bar) gastub tömmer sig tills gasen är slut
 3. Säkerhetsaspekt 2: En generator tillverkar bara vätgas efter behov (t.ex 40ml/min) och lagrar inte hundratals liter komprimerad, explosiv vätgas på tub till ett tryck upp till 200bar.
 4. Generatorn är ett driftsäkert alternativ till en tub som plötsligt kan ta slut mitt i en körning
 5. Vi hjälper till med installationen och kan även erbjuda serviceavtal

Kontakta mig för mer informationJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-post JanMattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-post MattiasUlf Johansson
Serviceingenjör
Tel: 031 336 90 19
E-post Ulf

X
NM Plus

Vätgasgenerator för bärgas
X
X

 
 • Renhet upp till 99,99996%
 • Helt underhållsfri, NM = No Maintenance
 • PEM-teknik för absolut ren vätgas
 • Levererar H2 med 11 bars tryck
 • LCD-display som visar aktuellt tryck, flöde, vattenkvalitet, vattennivå och status
 • Möjlighet till individuella parametrar och fullständig diagnostik
 • USB-port för anslutning av auto-refill vattentank och kaskadkoppling
 • Kapacitet upp till 1 350ml/min
 • 2 års garanti
 • Finns i form av rack eller torn

X
PG Plus

Vätgas som bränslegas för FID
X
X

 

 • Renhet upp till 99,9996%
 • PG-H2 Plus är helt underhållsfri
 • Levererar H2 med 11 bars tryck
 • LCD-display som visar aktuellt tryck, flöde, vattenkvalitet och status
 • Möjlighet till indidviduella parametrar och fullständig diagnostik
 • USB-port för anslutning till PC och eventuell uppgradering
 • Möjlighet till anslutning av auto-refill vattentank
 • Kapacitet upp till 600ml/min
 • 2 års garanti
 • Finns i form av rack eller torn
X
NM Plus FID

Vätgas / Zero Air,
bränslegas för FID och bärgas

X
X
X
 • FID Station Plus kombinerar vätgas med ren luft i en enhet som tillval
 • Zero Air behöver komprimerad tryckluft från 4,5-10bars tryck
 • LCD-display som visar aktuellt tryck, flöde, vattenkvalitet, vattennivå och status
 • USB-port som möjliggör anslutning till PC och därmed eventuell uppgradering
 • Möjlighet till anslutning av auto-refill vattentank
 • Kapacitet upp till 1350 ml/min H2 för FID/bärgas och 5000ml/min zero air för FID
 • Finns i form av rack (station) eller torn (tower)
X
Mistral Evolution

Kvävgas till LC/MS
X
X

 
 • Fem olika flödeskapaciteter; 10, 15, 25, 35 och 40L/min
 • Med inbyggda luftkompressorer
 • Välj mellan
 • PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption)
 • Levererar N2 till renhet upp till 98,5%, tryck upp till 8bar
 • LCD-display som visar process i realtid, status för underhåll, flöde och levererat tryck
 • Utrustad med hjul
 • Tystgående med ljudisolerad kompressor
X
Mistral Evolution Gas Station

För Agilents MP-AES 4100MP
X
 
 • Med inbyggda luftkompressorer
 • PSA-teknik (Pressure Swing Adsorbtion)
 • Levererar upp till 25L/min N2 till renhet upp till 99,5% och ren luft upp till 40L/min, tryck upp till 8bar
 • LCD-display som visar process i realtid, status för underhåll, flöde och levererat tryck
 • Utrustad med hjul
 • Tystgående med ljudisolerad kompressor
X
Mistral Evolution Hybrid

För SCIEX LC/MS
X
X

 
 • Med inbyggda luftkompressorer
 • PSA-teknik (Pressure Swing Adsorbtion)
 • Levererar upp till 12L/min N2 till renhet upp till 99%, tryck upp till 7bar
 • Två olika utlopp, 25L/min och 10L/min ren luft
 • LCD-display som visar process i realtid, status för underhåll, flöde och levererat tryck
 • Utrustad med hjul
 • Tystgående med ljudisolerad kompressor
X
Whisper-0
& Mini Whisper


N2 till LC/MS, ELS och indunstningX
 
 • Fyra olika kapaciteter; 12, 40, 80 och 120L/min
 • Tillsätt oljefri tryckluft med tryck från 8,5-10bar
 • N2 med renhet upp till 99%
 • Kräver ingen ström och genererar gas i princip helt ljudlöst
 • Lönsam investering som snabbt betalar sig
X
Whisper-0 Hybrid


Kvävgas- och luftgenerator för LC/MS


 
 • Med kapaciteter från 12L-120L/min N2 och torr luft upp till 26L/min
 • Tillsätt oljefri tryckluft med tryck från 8,5-10bar
 • N2 med renhet upp till 99%
 • Kräver ingen ström och genererar gas i princip helt ljudlöst
 • Lönsam investering som snabbt betalar sig
X
GC Plus
Zero Air Generator

För GC-FID, GC-NPD,
GC-FPD, GC-PFPD och THA
X

 
 • Producerar torr och ren luft fri från kolväten och metan ner till halter under 0,1ppm
 • Ergonomisk, kompakt och tyst
 • Behöver tryckluft från 4,5 till 10bar, fri från olja
 • Kan kombineras med H2-generator och försörjning av bränsle till FID
 • Kapacitet: 1 500-30 000 ml/min
 • Finns i form av rack eller standardutförande
X
GT Plus
Ultra Zero Air Generator

För CEM, CO2-analysatorer, TOC, FT-IR etc.X
 
 • Producerar ultratorr och ren luft
 • Kolväten/metan <0,1ppm och svavel/kväveoxider <0,1ppm
 • Ergonomisk kompakt och tyst
 • Behöver tryckluft från 4,5 till 10bar, fri från olja
 • Med produktionen från 1 500-30 000 ml/min
X
HP Plus Tower

Extra ren N2 för GC-bärgas och "make-up"-gas, FTIR, ELSD  och inkubatorer
X
 • Fyra olika kapaciteter; 500, 750, 1 300 och 4 000 ml/min
 • Tillsätt oljefri tryckluft med tryck från 7-10bar
 • Renhet ända upp till 99,999%
 • Visar aktuell tryckställning och systemstatus