Meny
Summa varor
0,00 kr

Regulatorer

  • Samtliga regulatorer är tillverkade ”in-house” av Calgaz
  • Varje del i regulatorn genomgår noggrann kvalitetskontroll
  • Samtliga regulatorer är funktions- och läcktestade

För våra gasflaskor erbjuder vi både fasta och variabla flödesregulatorer samt även en Demand Flow Regulator (DFR) som lämpar sig för både reaktiva, icke-reaktiva och frätande gaser. Varje enskild regulator är kvalitets- och läcktestad.

>> Länk Calgaz – Regulatorer kompatibilitet gasflaskor


700-serien

Enkla enstegsregulatorer som levererar ett förinställt flöde med en hastighet som anges av användaren. Välj mellan mässing eller rostfritt stål.
Regulator 700-serien


1000-serien

Kombinerad kolv och enstegsregulator i rostfritt stål. För låga ppm-nivåer av korrosiva gaser och blandningar med hög renhet. För noggrann kontroll av flöde, justerar själv tryckfallet i takt med att flaskan töms.
Regulator 1000-serien

1700-serien

Utformade för gaser med hög renhet, låga flöden och justerbar leverans av tryck. Lämplig vid hantering av låga nivåer av reaktiva gaser och rena gasblandningar.
Regulator 1700-serien


2000-serien eller DFR

(Demand Flow Regulator)
Flödesregulatorer som är designade för instrumentering som själv kontrollerar tillflödet av gasen. Lätta att använda och bidrar till en enkel och snabb kalibrering av ditt instrument.
Regulator 2000-serien


4200-serien

Denna regulator är speciellt utformad för aerosoler. Kan användas med de flesta flaskor. Har en ”Trigger”, typ avtryckare som aktiveras och levererar ett förbestämt flöde och dessutom kan låsas för ett konstant och jämnt gasflöde.
Regulator 4200-serien