Meny
Summa varor
0,00 kr

Agilent GC-kolonnAgilent CP-kolonner

Agilents sortiment av GC-kolonner består av 3st olika produktlinjer som har adderats till under åren på grund av av att Agilent köpt bolag, så som J&W och Varian (Chrompak). Sortimentet består därför nu av HP-kolonner, DB-kolonner och VF/CP-kolonner. En del av dessa kolonner är lika eller ekvivalenta faser men eftersom de inte är exakt lika har Agilent valt att ha dem kvar i sortimentet för att de används i olika metoder och mycket små variationer kan ha en inverkan.

2010 inleddes ett nytt kapitel i Agilent Technologies historia - Varian Inc. fd. Chrompak blev en del av Agilent. Detta nyckelförvärv gjorde det möjligt för Agilent att utöka sin GC-kolonnportfölj till att omfatta tre mycket respekterade märken på kolonner:

Chrompak, CP-kolonner - Dessa består av en hel serie kolonner, från de klassiska opolära CP-Sil 5 CB med 100% dimetylpolysiloxane och CP-Sil 8 CB med 5% fenyl- dimetylpolysiloxan till de polära WAX-faserna, CP-WAX 52 CB och CP-WAX 57 CB. Här finns också metodspecifika kolonner för olika applikationsområden, exempelvis CP-Sil 88 för FAME (Fettsyra Metylestrar) och CP-Sil PAH CB för Polyaromatiska kolväten mm.

FactorFour, VF-kolonner - Tillverkas med speciella egenutvecklade avancerade tekniker, för att säkerställa låg bakgrund och höga signal-till-brus-värden för rutin- eller spårämnesanalys.
(Dessa hittar ni under Agilent VF-kolonner)

Select GC–kolonner - Specialkolonner för ett urval av specifika metoder och applikationer med garanterad prestanda för dessa. Finns för exempelvis CP-Select 624 CB för lösningsmedelsrester och Select Mineral Oil.

>> Läs mer om Capillary GC Columns


Polysiloxaner
är de vanligaste stationära faserna. De är stabila, robusta och mångsidiga. Polysiloxan-stationärfaser kännetecknas av en struktur med upprepning av siloxan-grupper, där respektive siloxangrupp har 2 funktionella grupper. Typ och mängd av dessa funktionella grupper särskiljer varje stationärfas och styr dess egenskaper.

Den mest grundläggande polysiloxanen är 100% metylsubstituerad, exempelvis CP-Sil 5 CB. Polysiloxankolonner med andra funktionella grupper än metyl-substituerade anges som mängden i procent av det totala antalet grupper. Till exempel innehåller en 5% difenyl-95% dimetylpolysiloxan, 5% fenylgrupper och 95% metylgrupper, exempelvis CP-Sil 8 CB. "Di-" prefixet indikerar att varje kiselatom innehåller två av just den gruppen. Ibland utelämnas detta prefix även om två identiska grupper är närvarande. 

Om procentsiffran för metylgrupperna inte anges, är det underförstått att de motsvarar den mängd som krävs för att nå 100% (t.ex. 50% fenyl-metylpolysiloxan innehåller 50% metylsubstitution, ex. CP-Sil 24 CB). För stationärfaser med Cyanopropylfenyl kan procentsatserna vara vilseledande. En 14% cyanopropylfenyl-dimetylpolysiloxan, exempelvis CP-Sil 19 CB, innehåller 7% cyanopropyl och 7% fenyl (tillsammans med 86% metyl). Cyanopropyl- och fenylgrupperna finns på samma kiselatom, så dessa summeras.

Den andra vanliga gruppen av stationärfaser är Polyetylenglykol (PEG). Agilent erbjuder ett komplett utbud av PEG-kolonner, exempelvis CP Wax 52 CB och CP Wax 57 CB. Varje fas är baserad på polyetylen-glykol-polymer, med strikt kontroll av tvärbindnings- och deaktiveringsprocessen.

Polyetylenglykol faser är inte substituerade, så de består till 100% av PEG. De är mindre stabila, mindre robusta och har lägre temperaturgräns än de flesta polysiloxanbaserade faser. Vid normal användning uppvisar PEG kolonner kortare livslängd och är känsligare för höga temperaturer och exponering av syre. Dock gör PEG-kolonnernas unika separationsegenskaper att de ändå är mycket populära och användbara.

Specialkolonner
I sortimentet finns också ett antal special kolonner utvecklade och testade för specifika applikationer och metoder. I vissa fall är dessa stationära faser speciellt utvecklade för en specifik metod och i vissa fall är det standard fas som testas specifikt för en viss metod.

CP-Sil 88
Agilent J&W CP-Sil 88 är en stabil cynaopropylfas med hög laddning. Den har den högsta polariteten och är inte bunden. Den extremt höga polariteten hos denna kolonn erbjuder maximal upplösning för analyter som har lika kokpunkter och polariteter, till exempel vid separation av positionella och geometriska isomerer.

CP-FFAP CB
Agilent J&W CP-FFAP CB är utvecklad för analys av fria fettsyror utan derivatisering. CP-FFAP CB kan separera C2–C24-syror i mejeriprodukter i en körning. Den är vatten- och lösningsmedelsbeständig och kemiskt bunden, för utmärkt livslängd.

Select PAH
Select PAH kan separera alla EPA PAH på mindre än sju minuter och EU PAH på mindre än trettio minuter, inklusive krysen, trifenylen och bensofluoranten (typ b, j och k).

CP-Select 624 CB
Agilent J&W CP-Select 624 CB, är en fas med 6% cyanopropyl, 94% dimetylpolysiloxan, en mycket reproducerbar version av 624-fasen med mycket låg blödning.

CP-Sil 8 CB för aminer
Agilent J&W CP-Sil 8 CB för aminer är en deaktiverad 5 % fenyl-polydimetylsiloxankolonn optimerad för ett brett spektra av aminer, speciellt C3-C20.
CP-Sil 8 CB för aminer är en mycket inert fas och med temperatur stabilitet upp till 350°C.

Kataloger:
>> Agilent GC-kolonner
>> GC Applications
>> Agilent Inert Flow Path Solutions
>> Agilent JW High-Temperature GC Columns and Consumables