Meny
Summa varor
0,00 kr

Agilent Technologies - Standarder för GPC

Agilent erbjuder standarder för både organiska och vattenbaserade applikationer i olika format för preparering. Standarder kan köpas som enstaka molekylvikter (individuella polymerstandarder) och som kit med en uppsättning av olika molekylvikter.

>> GPC-SEC Standards.pdf
>> Calibrating GPC Columns.pdf

2022 års förvärv av Polymer Standards Service (PSS) utökade Agilents produktsortiment för GPC och SEC polymeranalys. Förvärvet breddade Agilents portfölj och erbjudanden för analys av naturliga och syntetiska polymerer, inklusive både GPC- och SEC-kolonner och standarder.

>> Expanded portfolio of Agilent GPC SEC columns and standards.pdf


Kalibrerings-kit

EasiCal
EasiCalEasiCal består av två olika kammar, var och en med tio löstagbara PTFE- spatlar med en blandning av fem polymerstandarder. På spetsen av varje spatel ligger en tunn film av polymerer (ca 5 mg). Genom att lägga spateln lösningsmedel löses polymererna snabbt upp och ger en GPC/SEC kalibreringslösning. En förpackning innehåller tio spatlar av varje typ.  Molekylvikterna är speciellt valda för att ge samma avstånd mellan kalibreringspunkterna och därmed större noggrannhet.

 • Enkel trestegs process
 • Kostnadseffektivt format
 • Endast två injektioner behövs

EasiVialEasiVial
För organisk och vattenbaserad  GPC / SEC-kolonnkalibrering är detta det snabbaste och bekvämaste sättet att göra en exakt 12 punkts kalibrering.

 • Ingen invägning behövs
 • Liten mängd lösningsmedel att hantera
 • Kan användas både för traditionell GPC/SEC eller multidetektor

PEG/PEO Calibration Kits
Dessa hydrofila polymerer är lämpliga för både SEC och GPC och är kompatibla med de flesta polära organiska lösningsmedel. Polyetylenoxid (PEO) täcker de höga molekylvikterna, medan polyetylenglykolerna (PEG) täcker det lägre molekylviktsområdet. De två typerna är kemiskt likartade och kan användas tillsammans över ett bredare molekylviktsområde. Med kombinationen av vattenhaltiga och organiska polymerer täcker man från 106-1 000 000 MW. Finns även som en kombination PEG / PEO. Varje kit innehåller 0,2g eller 0,5g av 10 olika moekylviktsstandarder.

 • Kombinerar PEG och PEO för ett utökat molekylviktsområde som täcker fler applikationer
 • Utvalda molekylvikter för att ge kalibreringspunkter med hög noggrannhet
 • Polyetylenglykol finns nu också i det tidsbesparande och enkla formatet EasiVial

Polyacrylic Acid (Na Salt) Calibration Kits
Dessa vattenlösliga standarder är mycket användbara eftersom Mp är väl karakteriserad. Varje kit innehåller 0,2g av 10 olika molekylviktsstandarder.

 • Kompatibel med alla vattenlösliga system
 • Vattenlösliga polymerer, molekylviktsområde 1 000 till 1 000 000
 • Väldefinerad Mp

Polystyrene Calibration Kits
Polystyrenstandarder är oftast första valet för många organiska lösningsmedel, antingen för konventionell kalibrering av GPC kolonner eller för att kalibrera ljusspridningsdetektorer och viskositetsdetektorer. Agilent Technologies organiska polymerer täcker ett område från 162 till 15 000 000 g / mol, med speciellt utvalda molekylvikterna för att ge samma avstånd mellan kalibreringspunkterna och därmed större noggrannhet. Varje kit innehåller 0,5g av 10 olika molekylviktsstandarder.

 • Kan användas med de flesta organiska lösningsmedel
 • Analyscertifikat enligt internationella standarder
 • Kalibreringsmöjligheter för nästan alla applikationer

Pullulan Polysaccharide Calibration Kits
Lämplig för vattenbaserade eller polära organiska eluenter. Satsen består av flera enkla sockerarter samt några relativt smala polydispersiva, linjära makromolekyler av maltotrios enheter. Varje kit innehåller 0,1g av 10 olika molekylviktsstandarder.

 • Satsen innehåller hela molekylviktsområdet
 • Finns även som individuella standarder

 

Individuella Polymerstandarder

Polyacrylic Acid (Na Salt)

 • Kompatibel med alla vattenlösliga system
 • Vattenlösliga polymerer, molekylviktsområde 1 000 till 1 000 000
 • Väldefinerad Mp

Poplyethylene Glycol (PEG) / Polyethylene Oxide (PEO)
Dessa hydrofila polymerer är lämpliga för både SEC och GPC och är kompatibla med de flesta polära organiska lösningsmedel. Polyetylenoxid (PEO) täcker de höga molekylvikterna, medan polyetylenglykolerna (PEG) täcker det lägre molekylviktsområdet. De två typerna är kemiskt likartade och kan användas tillsammans över ett bredare molekylviktsområde. Med kombinationen av vattenhaltiga och organiska polymerer täcker man från 106 till 1 000 000 MW. Finns även som en kombination PEG/PEO.

 • Kombinerar PEG och PEO för ett utökat molekylviktsområde som täcker fler applikationer
 • Utvalda molekylvikter för att ge kalibreringspunkter med hög noggrannhet
 • Polyetylenglykol finns nu också i det tidsbesparande och enkla formatet EasiVial

Polymethylmethacrylate (PMMA) Calibration Kits
Polymetylmetakrylat (PMMA) standarder kan användas för ett brett utbud av mediumpolära eluenter såsom tetrahydrofuran, toluen, metyletylketon och etylacetat. De fungerar också bra med flera polära organiska elueringsmedel t.ex dimetylformamid, dimetylacetamid och hexafluorisopropanol. Molekylvikterna är speciellt utvalda, från 500 till 15 000 000 g / mol, för att ge samma avstånd mellan kalibreringspunkterna och därmed större noggrannhet. Varje kit innehåller 0,5 g av tio olika molekylviktsstandarder.

 • Kan användas med flera olika lösningsmedel
 • Sträng kvalitetskontroll garanterar hög noggrannhet och tillgänglighet

Polystyrene
Polystyrenstandarder är oftast första valet för många organiska lösningsmedel, antingen för konventionell kalibrering av GPC kolonner eller för att kalibrera ljusspridningsdetektorer och viskositetsdetektorer. Agilent Technologies organiska polymerer täcker ett område från 162 till 15 000 000 g / mol med speciellt utvalda molekylvikterna för att ge samma avstånd mellan kalibreringspunkterna och därmed större noggrannhet.

 • Kan användas med de flesta organiska lösningsmedel
 • Analyscertifikat enligt internationella standarder
 • Kalibreringsmöjligheter för nästan alla applikationer

AdvanceBio 130Å SEC Protein Standards
En proteinmix av 5 speciellt utvalda proteiner (Ovalbumin, Myoglobin, Aprotinin, Neurotensin, Angiotensin II) för kalibrering av Agilents 130Å AdvanceBio. Standarden används lämpligen för regelbunden kalibrering av kolonnen och säkerställning av systemets prestanda.

AdvanceBio 300Å SEC Protein Standards
En proteinmix av 5 speciellt utvalda proteiner (Thyroglobulin, g-globulin, Ovalbumin, Myoglobin, Angiotensin II) för kalibrering av Agilents 300Å AdvanceBio. Standarden används lämpligen för regelbunden kalibrering av kolonnen och säkerställning av systemets prestanda.