Meny
Summa varor
0,00 kr

Shodex- Standarder för GPC

Shodex tillverkar standarder för GPC och SEC, bl a Polystyren, Polymetakrylat och Pullulan.

>> Shodex GPC SEC Standards.pdf


Polystyrenstandarder

  • För organisk SEC (GPC)
  • Anjonspolymeriserad polystyren med liten förgrening
  • Lätt att lösa i tetrahydrofuran (THF), kloroform eller o-diklorebensen (ODCB)

Polystyrenstandard Shodex


Polymetakrylat

  • För organisk SEC (GPC)
  • Smal molekylviktsdistribution
  • Lätt att lösa i hexafluoroisopropanol (HFIP) eller dimetylformamid (DMF)

Polymetakrylat-standarder Shodex


Pullulan

  • För vattenbaserad SEC (GFC)
  • Oförgrenad pullulanstandard
  • Lättlöslig i vatten, eliminerar återkristallisering

Pullulan-standarder Shodex