Meny
Summa varor
0,00 kr

Tosoh Bioscience - Standarder för GPC

För att mäta molekylviktsfördelningen hos ett prov med användning av GPC / SEC måste en standard med en känd molekylvikt och med en smal molekylviktsfördelning beredas. Tosoh tillhandahåller polystyren för GPC-analys och polyetylenoxid för vattenhaltig SEC.

 

Polystyren

Polystyren-standarder TosohTSK-gel Standard Polystyren är en standardpolymer som utvecklats genom Tosohs forskning kring anjonpolymerisation och polymerkaraktärisering.

Denna polymer används i laboratorier över hela världen för att skapa GPC-kalibreringskurvor och som testämne för ljusspridningsdetektorer. Polymeren används också som ett standardmaterial för forskning på polymeregenskaper och som utgångsmaterial för syntes av höggradigt funktionella polymerer. 20 typer av polymerer är tillgängliga, med ett brett spektrum av molekylvikt.

Produkterna är försedda med datablad som visa polymerens karaktäristiska värden, inklusive molekylvikt, fördelning och information om analysmetoder.


Polystyrenstandarder

 

Polyetylenoxid

Polyethylenoxid standard TosohTSKgel Standard Polyetylenoxid är utvecklad för att möta efterfrågan på en vattenlöslig polymer med hög molekylvikt. TSKgel Standard Polyetylenoxid har en extremt snäv molekylviktsfördelning. Polymeren är tillgänglig i 7 typer, med molekylvikt från 20 000 till 900 000.

Polyetylenoxid kan användas för att utvärdera kromatografisk prestanda, vid användning av vatten, buffert eller alkoholer som lösningsmedel, eller för kalibrering av ljusspridningsdetektorer och andra molekylviktsinstrument.

Produkterna är försedda med datablad som visar karaktäristiska värden, såsom molekylvikt, molekylviktsfördelning, och tillhandahållande av information om analysmetoder.

Polyethylenoxid standarder

 

Polystyren Kit PStQuick

Polystyren Kit PStQuickPrepareringen av en standard för att skapa en kalibreringskurva kan vara tidskrävande. PStQuick är ett kit som består av de mest lämpliga TSKgel-polystyrenstandarderna, blandade och torkade i autosamplervialer. Tillsats av lösningsmedel är allt som krävs för enkel preparering och analys, det är inte nödvändigt att först väga in materialet.

Lämplig PStQuick väljs beroende på kolonn och molekylviktsintervall.

Polystyren PStQuick standard kit