Meny
Summa varor
0,00 kr

Tillbehör till Termiska Desorptionsrör


End Caps för adsorbentrör

Markes End Caps

Att använda lämpliga caps på dina TD-adsorbentrör är det bästa sättet att eliminera risken att provet förstörs, genom att det diffundera eller kontamineras. Förutom long-term storage mässings caps, finns andra typer av lock så som DiffLok™-caps, diffusion-caps och aluminium push-on-caps.


Storage Caps - long-term, mässing

Markes Storage Caps long-term

För lagring och transport av konditionerade eller provtagna rör måste långtidsförvaringslock försedda med PTFE-ferruler användas för att säkerställa att rören är täta och minimera förlust av prov och eventuell kontamination. Vanligtvis används Swagelok-caps i mässing, men aluminium-caps finns som alternativ.

 • Rekommenderas enligt internationella standardmetoder som US EPA Method TO-17, ASTM D6196 och EN ISO 16017
 • Oberoende validerad för förvaring i upp till 27 månader
 • Utbytbar PTFE-ferrul för effektiv rengöring och för att förhindra kontaminering 

Aluminium-caps är lättare och används vanligtvis vid diffusiv/passiv provtagning av arbetsmiljö där provtagningsutrustningen fästs på personen exempelvis på personens kavajslag. Aluminium-capsen används då på den icke provtagande änden för att förhindra kontaminering/förlust av prov. Eftersom aluminium-capsen är lättare än mässings-capsen påverkas den som bär mätanordningen mindre av att ha den på sig och förhindrar också omedvetna förändringar i beteendet hos individen som skall provtas.

Storage caps är kompatibla med alla adsorbentrör enligt industristandard: (6.35mm OD) och 6mm OD rör (inklusive DAAMS och TD Mini-rör).

För förvaring av rör krävs två caps per rör. För passiv provtagning krävs ett lock till den icke provtagande änden, medan ett diffusionsprovtagningslock används på provtagningsänden.

Long-term storage caps (mässing) levereras med rör som beställs som förkonditionerade från Markes. PTFE-ferruler bör bytas ut rutinmässigt eller vid byte av applikation. För att förhindra att locken dras åt för hårt rekommenderar Markes verktyget CapLok, art.nr >>78.C-CPLOK

>> Se Long-term storage caps i webbshopen


Storage Caps - long-term, mässing - kompatibla med TubeTag

Markes Storage Caps long-term TubeTAG

När du använder Markes TubeTAG-teknik krävs dedikerade "TAG-färdiga" mässingslock för att taggen skall passa på locket. TubeTAG sitter på den ändan som inte provtas och där används TubeTAG dedikerade caps, i provtagningsänden användas standard långtids förvaringslock. För att förhindra att long time storage caps dras åt för hårt, rekommenderar Markes användning av TAGLok-verktyget, art.nr >>78.C-TAGLOK – detta kan rymma både standard och TAG-färdiga mässingslock.

>> Se Long-term storage caps i webbshopen


Ferruler

Markes Ferrules

PTFE-ferruler används i long-time storage caps och i olika kopplingar för att seriekoppla rör eller ansluta rör till andra tillbehör. Andra typer av ferruler såsom grafit/vespel-ferruler används vid förhöjda temperaturer, exempelvis för att ansluta TD-instrumenten till GC och för att ansluta canisters. Grafit/vespel-ferruler tål höga temperaturer och minskar vidhäftning och krympning. Om de hanteras varsamt kan de återanvändas.

Markes har två typer av PTFE-ferruler i sortimentet:

 • 1/4" ID, kompatibla med industristandardrör
 • 6mm ID, som är kompatibla med 6mm OD rör som DAAMS, TD Mini-rör mm.

>> Se ferruler i webbshopen


Storage Caps - short-term, aluminium

Markes Storage Caps short-term aluminium

Push-on-caps av aluminium med o-ringar för tätning är bekväma för korttidsförvaring av 1/4” TD-rör. De är idealiska för adsorbentrör som analyseras nästan omedelbart efter provtagning (upp till 3 dagar). För transport eller förvaring i mer än 3 dagar måste långtidsförvaringslock, traditionella mässingslock (long-time storage caps) användas. Push-on-caps av aluminium kan också användas i kombination med SafeLok™-rör.

 • Lätta att använda, tryck på locket, utan behov av extra verktyg
 • Lättvikt – tillverkad av aluminium

Markes Internationals SafeLok-rör har en insats i varje ände som förhindrar diffusion för att säkerställa provets integritet under lagring, transport och analys. De kompletterar korttidsförvaringslock och lägger till en extra nivå av provsäkerhet. Short-term storage caps är kompatibla med alla adsorbentrör av industristandard (6.35mm OD).

>> 78.C-AC020 - Short-term storage cap, aluminium, 1/4'', pk 20
>> 78.C-AC200 - Short-term storage cap, aluminium, 1/4'', pk 200


Diffusion Caps - aluminium

Markes Diffusion Caps

Diffusion caps ersätter end-capen i ena änden på röret, provtagningsänden (änden med en skåra), under själva provtagningen. Diffusion caps används för att definiera luftspalten mellan provtagningsmiljön och adsorbentytan vid diffusions provtagning (även känd som axiell eller passiv provtagning).

I kombination med adsorbentrör packade med en adsorbent, penclip och caps för långtidsförvaring av aluminium, long-term storage cap (i andra änden av röret), erbjuder diffusionslocken ett enkelt tillvägagångssätt för mätningar av arbetsmiljö där exponeringen som en individ utsätts för skall mätas. Med denna uppsättning blir hela provtagningskittet lätt för användaren att bära.

Diffusion Cap är tillverkade av anodiserad aluminium och innehåller ett nät av rostfritt stål. För spårbarhet kan diffusionslocken levereras graverade med ett unikt fyrsiffrigt serienummer.

 • Definierar luftgapet för diffusiv provtagning till 15 mm, vilket tillåter användning av publicerade upptagningshastigheter
 • Förhindrar att små insekter eller partiklar kommer in i röret
 • Kompatibelt med standardmetoder som US EPA Method 325
 • Lätt att använda (push-on)
 • Kostnadseffektiv och återanvändbar

Typiska provtagningstider för diffusivprovtagning är 8 timmar för arbetsmiljö och 1–4 veckor för övervakning av omgivnings- och inomhusluft.

>> Se Diffusion caps i webbshopen

>> Video - How to take a personal monitoring diffusive sample

Field Station för passiv provtagning (EPA 325) - Vid provtagning i fält bör en lämplig provtagningsplats väljas. Markes rekommenderar att ett skydd för väder används under provtagningen. Markes tillhandahåller en så kallad field station, art.nr >>78.C-325FS, med plats för upp till fem adsorbentrör i vertikalt läge. Designad för att passa metoden US EPA Method 325, "fenceline monitoring”. Skyddet kan lätt monteras på en stolpe. OBS! Diffusionslocket ska vara vänt nedåt för denna provtagningsmetod.

>> Long-term monitoring of releases from industrial sites

Markes Field StationDiffusion-locking Caps (DiffLok)

Markes DiffLok Caps

Markes DiffLok™-caps använder en patenterad design för att optimera produktiviteten genom att capsen inte behöver tas av vid analys i Markes TD-autosampler. DiffLok-caps sitter på båda ändarna av ett adsorbentrör för att bevara provets integritet genom hela analyssekvensen genom att förhindra förlust av prov eller kontaminering. DiffLok-caps används i alla Markes automatiserade termiska desorptionsinstrument.

Den patenterade konstruktionen av Markes DiffLok™-caps undviker behovet av komplex robotteknik för att ta av capsen från rören innan analys. DiffLok-kapslar innehåller en lång/smal spiralformad flödesbana, som bromsar diffusionshastigheten så mycket att den blir försumbar. När tryck appliceras i analyssystemet (eller via en pump), fungerar röret som ett rör utan lock.

DiffLok-caps finns för industristandardrör och 4½-tums DAAMS-rör, i rostfritt stål och inert rostfritt stål. Vid användning av inerta rör behövs endast en inert DiffLok-Cap på provtagningsänden av röret; den andra änden kan vara av rostfritt stål, eftersom den inte är i provets flödesbana. O-ringar finns tillgängliga för rutinunderhåll.

U-COV10 - I DiffLok-caps för rör av industristandard (6.35 mm OD)

 • Bevara provets integritet genom att förhindra förlust av analyterna och kontaminering
 • Säkerställ reproducerbara resultat under analysen
 • Push-fit för enkel användning
>> C-DLS10 DiffLok cap 1/4" pk10
>> C-DLS10-XZ DiffLok cap 6mm pk10

>> Video - How to remove and replace DiffLok cap o-rings

 


Springs - gauze retaining

Markes springs

I adsorbentrören sitter ett nät som håller adsorbenten på plats, och en fjäder som håller nätet på plats. Fjädern är i rostfritt stål, eftersom den sitter utanför provets flödesväg och behöver därmed inte vara inert. Endast en fjäder krävs per rör för att hålla nätet på plats. Fjädrarna passar till 6 mm och ¼? OD rör i rostfritt stål och inert rostfritt stål. Fjädrar kan också användas för att hålla kvar ett prov eller PTFE-liner med prov i TD-röret vid direkt provtagning (direct sampling).

Markes rekommenderar ett verktyg, TubeMate Tool >>78.C-TBMTE, för att placera fjädern rätt i röret.

För glasrör och kylfällor används en så kallad torsionsfjäder för att hålla en plugg av kvartsull i änden av adsorbentbädden. Torsionsfjädern sitter i den breda änden av kylfällan och i den icke-provtagande änden av glasröret. Den enkla designen minimerar kontakt med ytan under montering och borttagning, för att förhindra att ytan inne i röret eller kylfällan skadas.

För glasrör utan restriktor för direkt desorption, bör en plugg av kvartsull och en torsionsfjäder användas på både provtagnings- och icke-provtagningsänden av röret för att förhindra att provet flyttar på sig. Det är även lämpligt att använda dubbla fjädrar vid mycket höga flöden eller långa provtagningstider.

OBS! Det finns två typer av torsionsfjädrar för att passa rör med olika innerdiametrar:

 • 4mm ID fjädrar rekommenderas för användning med industristandard glasrör och fällor designade för TT24-7
 • 2mm ID fjädrar rekommenderas för användning med fällor designade för UNITY-xr (och serie 2), TD100 (alla serier) och Centri.

Vid montering av torsionsfjädern rekommenderas att använda en pincett


Tube Mate Tool

TubeMate Tool

Vid packning av adsorbentrör är TubeMate Tool >>78.C-TBMTE ett utmärkt verktyg för montering av fjädern som håller nätet på plats. Verktyget kan också användas till att ta bort fjädrarna vid tömning av gamla uttjänta rör och för att placera material i ett tomt TD-rör för direkt desorption.


Sorbent retaining gauzes

Sorbent-retaining gauzes

I vardera ände av adsorbentröret, och mellan varje adsorbent, sitter ett nät för att hålla adsorbenterna på plats. Ett nät sitter i skåran i röret, vid provtagningsänden och definierar avståndet på 15mm från rörets ände. Vid diffusiv provtagning spelar detta nät stor roll eftersom det är här kontakten mellan adsorbentens yta och luften som skall provtas sker för direkt interaktion med analyterna och adsorbenten. Avståndet på 15mm är direkt avgörande vid diffusionsprovtagning, för att kunna använda publicerade upptagningshastigheter.

I andra änden på röret, i slutet av bädden sitter ett nät som hålls på plats av en fjäder. Näten och fjädrarna ser till att gas kan strömma genom de packade desorptionsrören utan att påverka retentionen eller orsaka ökad impedans. Alla Markes rör i rostfritt stål och inert rostfritt stål levereras med ett nät monterat i röret.

Vid diffusionsprovtagning används en diffusion cap i änden på röret, som förhindrar att föroreningar från partiklar och skräp kommer in i röret.

För aktiv provtagning på rör packade med flera adsorbenter används nät även mellan de olika adsorbenterna för att separera de olika bäddarna. Möjligheten att använda adsorbentrör packade med flera olika adsorbenter gör att prover med ämnen med olika flyktighet kan provtas på samma rör, vilket förenklar provtagningen av okända prover eller för tillämpningar med breda analytintervall.

Inerta nät finns för de applikationer där helt inert flödesväg krävs, för användning med inerta stålrör och för Markes automatiserade analyssystem. OBS! Det andra nätet och fjädern behöver inte vara inerta eftersom de inte sitter i provflödet.

>> Se Sorbent retaining gauzes i webbshopen


CapLok och TAGLok tools

CapLok och TAGLok Tools

CapLok är ett tvådelat verktyg, speciellt utformat för att på ett smidigt och enkelt sätt ta av och sätta på end-capsen på adsorbentrören. Verktyget användas med fördel i stället för ett par skiftnycklar, för att på ett enklare sätt skruva fast ”long-term storage caps” så det blir tätt men utan att dra för hårt så kopplingar eller rör skadas. Vid användning av Markes TubeTAGs på rören behövs ett något annorlunda verktyg, TAGLok-verktyg i stället för CapLok-verktyget.

Bortsett från under provtagning och förberedelse av rör, bör adsorbentrören alltid vara förslutna. Markes rekommenderar long-term storage caps av mässing eller aluminium för både kort- och långtidsförvaring. Long-term storage caps finns tillgängliga för rör av industristandard (för Markes och PE), TD Mini-rör och DAAMS-rör. CapLok tool är kompatibel med alla dessa, och kan också användas för att dra åt 7/16” muttrar och kopplingar som de på laddningsriggen för kalibreringar (Calibration Solution Loading Rig).

>> 78.C-CPLOK - CapLok Tool
>> 78.C-10LOK - CapLok Tool, p10
>> 78.C-TAGLOK - TAGLok Tool


Tillbehör - Instrument Set-up

Tillbehör såsom läcksökare för helium samt slangar och kopplingar är grundläggande för installation, felsökning och optimering av prestanda.

>> Läckdetektorer
>> Flödesmätare GC
>> Gasfilter
>> Gaskopplingar och rör
>> Kolonnkopplingar och ferruler