Meny
Summa varor
0,00 kr

IEC

Jonbyteskromatografi (IEC eller IEX) drivs av interaktioner mellan laddade molekyler i provet och laddade immobiliserade ligander i gelen. IEC kan delas in i två olika undergrupper;
– Katjonbyteskromatografi, i vilken positivt laddade molekyler i den mobila fasen binder till en negativt laddad ligand i gelen
– Anjonbyteskromatografi, där negativt laddade molekyler i den mobila fasen binder till en positivt laddad ligand i gelen

Efter att de aktuella molekylerna har adsorberats tvättas kolonnen för att avlägsna eventuellt obundna rester. De bundna molekylerna elueras sedan med hjälp av en gradient med högre jonstyrka i mobilfasen. En alternativ metod för eluering är att öka eller minska pH på mobilfasen för att ändra molekylernas laddning så att de inte interagerar med gelens laddning och eluerar.

Applikationer
Jonbyteskromatografi är den mest använda kromatografiska metoden för upprening av biologiska substanser. Typiska användningsområden är bearbetning av antikroppar samt rening av plasma och proteiner.

>> Läs mer om processmaterial för Jonbyteskromatografi (IEC)

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist