Meny
Summa varor
0,00 kr

Packade produkter för processutveckling

Att utveckla en reningsprocess för en biologisk målmolekyl är en komplex uppgift att balansera produktens renhet med processens robusthet och samtidigt minimera antalet enhetsoperationer. Framtida process- och uppskalningskrav bör övervägas redan från början av metodutvecklingen. Processutveckling och karaktärisering kräver betydande resurser. Det stora antalet parametrar kräver omfattande experiment, traditionellt utförda i labskala och pilotskala, vilket leder till krav på material och tid som kan vara en utmaning. Screening och val av olika kromatografimedia är det första steget vid utveckling av kromatografiska reningsprocesser.

Tosoh Bioscience erbjuder ett brett utbud av produkter för processutveckling för TOYOPEARL, TSKgel och Ca++Pure-HA processmedia.

>> Läs mer om packade produkter för processutveckling

ToyoPearl Process Media

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist