Meny
Summa varor
0,00 kr

Luftprovtagningspumpar

Luftprovtagning med luftprovtagningspumpar från SKC är en pålitlig metod för att samla in luftprover från olika miljöer för att analysera närvaron av föroreningar, partiklar och kemikalier. SKC är en ledande tillverkare av provtagningsutrustning och deras luftprovtagningspumpar används över hela världen av forskare, miljöexperter och yrkesverksamma inom hälsa och säkerhet.
Dessa pumpar fungerar genom att suga in luft från omgivningen genom en provtagningsenhet, där partiklar och gaser samlas upp på specifika filter eller media. De är designade för att vara noggranna och konsekventa, vilket gör det möjligt att erhålla representativa luftprover för efterföljande laboratorieanalyser.
SKC erbjuder olika typer av luftprovtagningspumpar som är anpassade för olika applikationer, inklusive övervakning av luftkvalitet, arbetsplatsexponering, föroreningsutvärdering och hälso- och säkerhetsinspektioner. Dessa pumpar är utformade med fokus på användarvänlighet, pålitlighet och precision.
I slutändan spelar luftprovtagning med luftprovtagningspumpar från SKC en viktig roll i att övervaka och utvärdera luftkvaliteten, identifiera potentiella hälsorisker och stödja beslutsfattande för att säkerställa en hälsosam och hållbar miljö för alla.

Kontakta oss för mer hjälp för korrekt val av pump för just din applikation.

Vi hjälper dig gärna!

Joakim Gustafsson
Säljare
Jan Nilsson
Säljare