Meny
Summa varor
0,00 kr

XRF-instrument

XRF (X-ray fluorescence) är en teknik som används för att bestämma kemiska sammansättningar i olika material genom att använda röntgenstrålning. När röntgenstrålarna träffar materialet utsätts materialet för jonisering, vilket skapar fluorescerande strålning. Den fluorescerande strålningen har en karakteristisk energinivå som kan användas för att identifiera vilka kemiska element som finns i materialet och i vilken koncentration de förekommer.

PMI
Snabb, enkel och oförstörande provning och identifiering av material. Instrumentet jämför resultatet mot ett inbyggt bibliotek på över 400 standardlegeringar. Biblioteket kan även utökas med egna legeringar i användarbibliotek.

Förorenad mark
XRF som "screeningverktyg" vid undersökning av förorenad mark ger snabba och kostnadseffektiva resultat. Genom att göra många mätningar kan man mer selektivt skicka relevanta jordprover till lab för analys.

Metallåtervinning
XRF används för att kontrollera innehållet i metallskrot. Den användarvänliga "Smart Sort" funktionen effektiviserar arbetet. Smart Sort gör att instrumentet identifierar metaller utan lättare metaller direkt. Efter bara några sekunder identifierar instrumentet rostfria legeringar.

Mining
Snabbt, enkelt och tidseffektivt screeningverktyg vid gruvexploatering. XRF-instrument används runt om i världen för att mäta på borrkärnor och markprover på jakt efter olika metaller att bryta.

RoHS/WEEE
Snabb och oförstörande kontroll av tungmetaller i konsumentprodukter. I enlighet med RoHS-direktivet kontrolleras Hg, Ca, Pb, Cr och Br. Instrumentet ger en godkänd/icke godkänd indikering när mätningen är slutförd.

Vi hjälper dig gärna!

Joakim Gustafsson
Säljare