sidhuvud-mobil

Scantec Nordic är landets största distributör av tillbehör och förbrukningsartiklar samt instrument för analys och mätteknik. Vi säljer produkter och tjänster till industrin, konsulter och entreprenörer, sjukhus, kommuner och landsting samt universitet och högskolor.

Kromatografi

 

  GC

 

XRF-instrument

 

Gasdetektering

 

LC

 

Vialer, Flaskor & Lock, 
Krympverktyg
Plattor & Indunstare

LIBS

 

Luftprovtagning

 

Provupparbetning

 

Vätskehantering

 

Materialanalys

 

Markanalys

 

Gasgeneratorer

 

LC System
& Komponenter

 

Visuell Inspektion

 

Flödesmätare

 

Ventiler

 

Labinstrument

 

Buller/ljudnivåmätare

 

Vibration

 

Ljudreducerande Skåp
 

Mobila Arbetsbänkar
 

Strålning

 

Sprängämnen & Narkotika
 

Spektrometri

 

Scantec Nordic AB | +46 31 336 90 00 | e-post Scantec