sidhuvud-mobil

FROG 5000™ portabel GC

Miniatyriserad GC för snabba analyser av luft, jord och vatten. Applikationer såsom markprovtagning, arbetsmiljömätningar, inomhusmiljö, laboratorie- och fältanalyser.

GCn bygger på en PID-detektor samt en mikrokolonn och koncentrationssteg.
Detekterar från låga ppb-nivåer. Mätområdet sträcker sig från vinylklorid (MW 62.5) till
2-metyl-naftalen (MW 142.2). Kvalitativ och kvantitativ analys erhålls inom 10 minuter.

  • En omkopplare gör det möjligt för användaren att bläddra fram och tillbaka genom resultattabellen i slutet av en analys.
  • Lithium-Ion batterier med nio timmars kontinuerlig användning, indikator som varnar
    när batterierna behöver laddas.
  • Utbytbart mikroSD-kort möjliggör överföring av data.
  • Injektionsventil med markeringar för att vägleda användaren.
  • Reningssteg med mol sieves och aktivt kol används både vid introduktion av prov
    och analys.
  • FROG 5000™ har en ny processor som möjliggör användning av samma kalibreringskurvor som Ellvin-mjukvaran.

DatabladJoakim Gustafsson
Säljare / Support
031 336 90 07
E-postUlf Johansson
Support
031 336 90 19
E-post