Meny
Summa varor
0,00 kr

Portabel GC och GC-MS

FROG 5000 miniatyriserad GC för snabba analyser av luft, jord och vatten. Applikationer såsom markprovtagning, arbetsmiljömätningar, inomhusmiljö, laboratorie- och fältanalyser.

HAPSITE ER portabel GC/MS för identifiering och kvantifiering av flyktiga till medelflyktiga organiska föreningar (VOC:s, SVOC:s), toxiska industrikemikalier (TIC:s), kemiska stridsgaser (CWA:s) mm.

Vi hjälper dig gärna!

Joakim Gustafsson
Säljare
Erik Bosvik
Säljare
Mattias Arvidsson
Säljare