sidhuvud-mobil

Agilent Biokolonner - Karaktärisering av Glykaner och Glykanmappning

AdvanceBio Glycan Mapping

AdvanceBio Glycan Mapping-kolonnen ger snabbhet och upplösning i både 400 bars HPLC- och 1200 bars UHPLC‑format. Unik HILIC-mekanism som ger bra separation av glykaner.

  • 1.8 μm fullt porösa partiklar för premium UHPLC upp till 1200 bar
  • 2.7 μm partiklar med solid kärna stabila upp till 600 bar för HPLC

Kit finns tillgängliga som innehåller allt som behövs för att preparera 2-AB glykaner från glykoproteiner, se mer under Glykanstandarder.
Arbetsflödet finns beskrivet i korta Workflow flyers via länkarna nedan.

AdvanceBio Glycan Analysis WorkflowSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias