Meny
Summa varor
0,00 kr

Kolonner för bioapplikationer

Biokolonner
Karakterisera den fullständiga mångfalden av biomolekyler

Få hög upplösning och hög effektivitet för era separationer av biologiska prover. Vi har kolonner för biologiska prover som utformats särskilt för separation av proteiner, peptider, monoklonala antikroppar, nukleinsyror och mer. För utmärkt analytisk karakterisering av dessa biomolekyler erbjuder vi ett komplett utbud av kolonner för reversed phase, jonbyte, hydrofob interaktion, affinitetskromatografi och size exclusion.

Att upptäcka och utveckla biomolekyler är fortfarande svårt. Man måste hålla sig à jour med nya rön och förbättrad teknik och navigera i en labyrint av skiftande regelverk. Fatta bra beslut snabbt är kritiskt. Vi kan hjälpa er att göra rätt val för att flytta utvecklingen av er biomolekyl framåt, vid varje steg i processen, från forskning till kvalitetskontroll och tillverkning.

Antalet godkända läkemedel baserade på proteiner och antikroppar fortsätter att växa runt om i världen och dessa viktiga molekyler riktar sig mot stora medicinska behov. Vid varje steg i processen, från forskning till kvalitetskontroll och tillverkning, kan vi hjälpa dig att göra rätt val för att flytta utvecklingen av er biomolekyl framåt.

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist