sidhuvud-mobil

Biokolonner Glykanmappning - Standarder

Agilent har både IgG N-länkad glykanstandard och dextranladder-standard som behövs som en del av arbetsflödet för att säkerställa optimal prestanda både för provberedning och för LC-systemet. De två standarderna är tillgängliga både med och utan 2-aminobenzamide fluorescens derivatisering
(2-AB). IgG N-länkad glykanstandard används som ett QA-test för varje batch av bulkmaterial för AdvanceBio GlycanMapping-kolonnerna för att säkerställa att kolonnerna uppfyller de tuffa kraven på reproducerbarhet som ställs för den krävande analysen.
Dextran ladder-standarden används för att kalibrera systemet baserat på elueringstid m.a.p. glukosenheter.

Agilent N-Glycan Standards
Agilent Glykanstandard

AdvanceBio N-glykan provberednings-kit är en lösning för analys av proteinglykosylering genom vätskekromatografi av bortklyvda derivatiserade
N-glykaner. Kittet består av fyra komponenter för att utföra klyvning, rening, 2-AB märkning samt rening av märkta N-glykaner. Arbetsflödena ger prover som är lämpliga för analys med vätskekromatografi, vanligen genom hydrofil interaktionskromatografi (HILIC) med hjälp av Agilents AdvanceBio Glycan Mapping-kolonner.

AdvanceBio Glycan Sample Prep KitsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se